Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Kohéziós Alap Irányító Hatóság

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Kohéziós Alap Irányító Hatóság, átfogó, általános felelősséget visel a Kohéziós Alap felhasználásával összefüggő tevékenységek összehangolásáért.

A szervezet felelős a támogatott projektek lebonyolításának koordinációjáért, így feladata

  • Kohéziós Alap keretstratégia kidolgozása, a Nemzeti Fejlesztési Terv egyes Operatív Programjaival való összhang biztosítása;
  • Közreműködő Szervezetek javaslatai alapján a Kohéziós Alapból finanszírozásra előterjesztett projektek listájának összeállítása és Kormány elé terjesztése, majd a támogatási kérelmek benyújtása az Európai Bizottsághoz;
  • Kohéziós Alapból nyújtott támogatások felhasználásának folyamatos figyelemmel kísérése, valamint annak felügyelete, hogy teljesülnek-e az ahhoz szükséges követelmények, hogy az Alap támogatásait a Közreműködő Szervezetek hatékonyan és szabályszerűen használják fel;
  • az egységes monitoring informatikai rendszer (EMIR) működtetése.

honlap: http://www.nfu.hu