Partnerek

Európai Unió

A beruházás az Európai Unió Kohéziós Alap támogatásával valósul meg. A támogatás nyújtásáról az Európai Bizottság 2004. december 17-én kelt Bizottsági Határozatában rendelkezett. A beruházás során a magyar jogszabályok betartásán túl figyelembe kell venni az EU előírásait is. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a projektet a tervezéstől a kivitelezés befejeztéig.

Szakhatóságok

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya  (Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jogutódja)

A Főosztály gyakorolja az elsőfokú környezetvédelmi és vízügyi hatósági jogköröket. A Főosztály szakhatósági állásfoglalást tesz más hatóságok engedélyezési jogkörébe tartozó a beruházással kapcsolatos dokumentumok tekintetében.

Helyi építési hatóságok