Szakhatóságok

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya  (Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jogutódja)

A Főosztály gyakorolja az elsőfokú környezetvédelmi és vízügyi hatósági jogköröket. A Főosztály szakhatósági állásfoglalást tesz más hatóságok engedélyezési jogkörébe tartozó a beruházással kapcsolatos dokumentumok tekintetében.

Helyi építési hatóságok

A kerületi önkormányzatok gyakorolják az elsőfokú építési hatóság jogkörét a vízügyi beruházások keretében megvalósuló magasépítmények vonatkozásában. Szakhatósági állásfoglalást tesznek az egyéb hatóságok engedélyezési jogkörébe tartozó a beruházással kapcsolatos dokumentumok tekintetében.