Ismertetés

Cégünk, az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft 2002. február 1-jén alakult „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” ún. ÉLŐDUNA Projekt előkészítése és megvalósítása során szükséges projektmenedzseri feladatok elvégzésére. A Társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat.

Fő feladatunk és célunk a beruházás európai viszonylatban is egyedülálló mérete és összetettsége miatt is indokolt Európai Unió által támasztott elvárások, valamint az előkészítési munkálatok szakszerű, hatékony és gyors elvégzése iránti igény maradéktalan kielégítése.

A Társaság feladataiból adódóan helyet és feltételeket nyújt a beruházáshoz szükséges adminisztratív feladatok, előkészítő és ellenőrzési tevékenység, dokumentációgyűjtés és rendszerezés, információ- szolgáltatás, jelentési és monitoring kötelezettség teljes körű biztosításához.

Nemzetközileg tárgyalóképes szakapparátust, a sok esetben nemzetközi szintű tárgyalásokhoz megfelelő irodai hátteret, a nyilvántartásokhoz és a folyamatos információszolgáltatáshoz szükséges megfelelő informatikai rendszert tartunk fenn.

A Társaságunknál jelenleg dolgozó mind a 38 munkatárs rendelkezik legalább egy felsőfokú végzettséggel, tevékenységünket kiterjedt hazai szakértői háttér, illetve, az EU és a bevont nemzetközi pénzügyi intézmények elvárásainak is megfelelően, szerződéses partnerként Nemzetközi Tanácsadó szervezet is segíti.

A felelősségi körünkbe tartozó feladatok szakterületenként felosztva, egy-egy szakember tevékenységi körébe tartoznak.

Feladatunk ellátása során szorosan együttműködünk az alapító Budapest Főváros Önkormányzata, a Közreműködő Szervezet, az Irányító Hatóság (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség)  szakembereivel, az Európai Unió, valamint Európai Beruházási Bank illetékes egységeivel, illetve a Projekt ellenőrzésére kijelölt intézményekkel.