Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó számviteli törvény szerint beszámolója:

http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira
vonatkozó összesített adatok:

A társaság létszáma: 30 fő
Az Mt. 208. § szerinti vezetők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint
költségtérítése: https://www.enviroduna.hu/vkozzetetel

Az összesített személyi jellegű ráfordításokat a http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap
címen letölthető eredménykimutatás tartalmazza.
Béradatok

 

 

 

Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések megnevezése (típusa), tárgya,
a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében
annak időtartama, valamint az említett adatok változásai:

Szerződés lista

Közbeszerzési információk:

A társaság közbeszerzési eljárásainak adatai, éves közbeszerzési tervei elérhetőek a
Közbeszerzési Hatóság által vezetett közbeszerzési adatbázisból
(http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:1491233751282315). Az adatbázisban a társaság
megnevezése: Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.