Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Enviroduna Kft.
Székhelye, postai címe: 1053 Budapest, Curia u. 3.
Telefon: +36-1-328-0298
Fax: +36-1-328-0297
E-mail: titkarsag@enviroduna.hu
Honlap: www.enviroduna.hu
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése: SZMSZ
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve,
beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

http://www.enviroduna.hu/közzététel
Az elérhetőségi adatok megegyeznek a társaság elérhetőségeivel.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének adatai:
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Székhelye:1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Postai címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Levelezési címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Telefonszám: +36-1-327-1000