Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó,
a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint
a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat hatályos és teljes szövege

A társaság a volt Óbudai Gázgyár területének vagyonkezelésével kapcsolatos közszolgáltatási
tevékenységét Budapest Főváros Önkormányzatával 2013. december 12-én létrejött
közszolgáltatási vagyongazdálkodási szerződés alapján látja el. A szerződés elérhetősége:
http://infoszab.budapest.hu:8080/akl/tva/Tir.aspx?scope=kozgyules&sessionid=6484&agendaitemid=85628

SZMSZ

Közzétételi szabályzat

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések
nyilvános megállapításai

2016. évi általános ellenőrzés
2016. évi feladatkiszervezés
2016 önköltségszámítás
2016 közbeszerzés

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

Közzétételi szabályzat