Általános műszaki ismertetés

Budapest csatornázottsága, szennyvízelvezetése, néhány fontos adat (2005.11. hó):

Budapest legsűrűbben lakott, központi területén keletkező szennyvizek jelenleg kezeletlenül kerülnek a Dunába, míg a főváros teljes szennyvízmennyiségének mindössze 1/3-a kap megfelelő tisztítást. A szennyvizek 15 %-át csupán mechanikailag, 10 %-át biológiailag, 24% -át tápanyag eltávolítással kezelik. A szennyvizek 51 % -a kezelés nélkül kerül a Dunába.

A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” Projekt beruházás megvalósításának elsődleges célja, hogy a napjainkban a Dunába a Főváros 16 pontján beömlő szennyvizeket összegyűjtsük, és a tisztítótelepre vezessük. Így elérhetjük, hogy ne kerüljön kezeletlen szennyvíz a Dunába, ezáltal csökkenjen a folyó és a partvonal ökológiájának terhelése, szennyezése.

Jelenlegi bevezetések a Dunán:

E cél elérése érdekében a városfejlesztési tervek két teljesen új telep megvalósítását irányozták elő: a Csepel i-sziget északi részén létesülő Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepet , valamint a Dél-Budai regionális szennyvíztisztítót. A Budapest kerületeinek csaknem felét kiszolgáló Csepel-szigeti létesítmény megvalósítása a közelmúltban kezdődött meg, míg a dél-budai beruházás t egy külön projekt keretében tervezzük kerül létrehozásra.

Budapest területe 525 km2
Budapest lakosainak száma 1,83 millió
Szennyvízhálózata 85 % egyesített, 15 % elválasztott
Csatornázottság 100 % (Központi területeken) < 50 % (külvárosi kerületben) 105 000 lakosnak nincs csatornája
Teljes száraz idei szennyvízhozam 580 000 - 630 000 m3/d
Budapest vízellátása A lakosság 99 %-a rendelkezik ivóvíz ellátással (fő forrás a Duna melletti kavicsterasz)

A szennyvízelvezető rendszer 85 % -a egyesített, vagyis a csapadék- és egyéb szennyvizek közös csatornákba kerülnek. A Budapest teljes évi szennyvíztermelését kitevő, a Dunába kerülő kb. napi 600 000 m3 szennyvíz mintegy fele jelenleg a két meglévő szennyvíztisztító telepre folyik:

Észak-pesti szennyvíztisztító telep
A telep nagy terhelésű eleven iszapos tisztítást tesz lehetővé az iszap kémiai stabilizálásával és gépi víztelenítéssel. A keletkező kb. 60-70 t iszap, - mely 35-38 % szárazanyag tartalmú - a csomádi lerakó telepen kerül elhelyezésre. A szennyvíztisztító telep átadása és a próbaüzem lezárása 2002 végéig megtörténik, így a teljes másodlagos tisztítási kapacitása 200 000 m3/d-ra növekedett.

Az Észak-pesti szennyvíztisztító telep

Dél-pesti szennyvíztisztító telep
A telep gépészetileg 80 000 m3/d tisztítókapacitású. Fejlesztése a közelmúltban fejeződött be, aminek köszönhetően napi 65 000 m3 szennyvíz másodlagos és harmadlagos tisztítására vált alkalmassá. Mivel az elkészült beton műtárgyak kapacitása 120 000 m3/d, igény esetén további bővítésre van lehetőség. Az alkalmazott szennyvíztisztítási technológia: teljes tápanyag eltávolításra szolgáló bioszűrős eljárás.

A Dél-pesti szennyvíztisztító telep


Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep

A BKSZTT-re tervezett szennyvíztisztítási technológia az Európai Unió elvárásainak megfelelően korszerű, környezetvédelmi szempontból hatékony, zárt rendszerű, gazdasági szempontból is előnyös és bővíthető lesz. Emellett a konkrét megoldás tervezése a tervezők szakmai tudására van bízva. Az eredményfelelősség követelménye miatt a telepet - "FIDIC YELLOW BOOK" szerződéses rendszer - a vállalkozónak kell megtervezni. Az elvi engedélyes terv keretében az eleven iszapos biológiai tisztítási eljárás és anaerob iszapkezelés került kidolgozásra, valamint a fixágyas technológiai változatra is készült tanulmány.

Műszaki adatok:

A szennyvíztisztító telep a Csepel-sziget északi részén, az úgynevezett szigetcsúcs nyugati oldalán helyezkedik majd el, a Duna 1641 és 1642 fkm- e között, kb. 29 ha hasznos területen.

Szennyvíz mennyiségi adatok, a tisztítótelep tervezett kapacitása:

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep

Szennyvízoldal

Maximális napi szennyvízmennyiség 350 000 m3/d
Átlagos napi szennyvízmennyiség 300 000 m3/d
Csapadékos csúcsmennyiség (mechanikai) 37 500 m3/h
Lakosegyenérték 1 450 000  

Mechanikai tisztítás

Mechanikai tisztító kapacitás 900 000 m3/d

A szennyvíztisztító telep technológiája

A végső technológiai megoldást a telep tervezésére, kivitelezésére és korlátozott idejű üzemeltetésére szerződött Vállalkozó dolgozza ki.

A javasolt iszapkezelési eljárás keretében az BKSZTT-ből érkező szennyvíziszapot, azaz a szilárd maradványt fertőtlenítik (a kórokozó mikroorganizmusok elpusztítása érdekében 70 oC-ra felmelegítik), anaerob folyamat keretében rothasztják / stabilizálják (55 oC-on), majd végül mintegy 28%-os szárazanyag-tartalom eléréséig víztelenítik. Az anaerob rothasztási folyamat során biogáz keletkezik, amely metánban gazdag, értékes tüzelőanyag, és hő és elektromos energia előállítása céljából úgynevezett gázmotorokban kerül felhasználásra.

Nyers szennyvíz minőségi adatok

A Központi Szennyvíztisztító Telepre B udapesti K özponti S zennyvíztisztító T elepre 3 típusú szennyvíz érkezik majd:

  1. Kommunális eredetű szennyvíz
  2. Ipari eredetű szennyvíz
  3. Csapadékvizek

A tisztított szennyvízzel szembeni minőségi követelményeket, illetve a tisztított szennyvíz Dunába vezethetőségével kapcsolatos követelményeket a 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet és a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet írja elő:

Minőségi paraméter

Biokémiai Oxigén Igény 25 mg/l
Kémiai Oxigén Igény 125
Összes lebegő anyag 35
Ammónia-ammónium nitrogén 5
Összes nitrogén 30
Összes foszfor 2

BUDAPEST ÉRINTETT TERÜLETEI

A Budapesti Központi (Csepel) Szennyvíztisztító Központi Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtő területei

  • Közép-Pest vízgyűjtő területe:
    V., VI., VI., VIII., IX. kerület egészében, X. kerület túlnyomó része, XIII., XIV., XVIII., XIX. és XX. kisebb részei A pesti oldal központi szivattyútelepe a Ferencvárosi szivattyútelep
  • Budai oldal vízgyűjtő területe:
    I., XII., kerületek egészében, II és XI. kerületek nagy része, III. és XXII. kerületek kisebbik részei. A budai oldalon 3 nagy szivattyútelep üzemel: a Zsigmond téri, az Albertfalvai és a Kelenföldi átemelő telep ). .

Budapest szennyvíz elvezetése a beruházás után: