A Budai Duna-parti főgyűjtő (BMC: Buda Main Collector)

Beszerzési stratégia FIDIC Sárga Könyv szerint

A budai oldal kommunális és ipari szennyvizei tisztítatlanul ömlenek a folyóba a dunai rakpart 16 pontján, beleértve több szennyvízátemelő-telepet és hétnél több szabad kifolyású szennyvízcsatornát is. A beömlő szennyvíz esetenként a Duna sodorvonalába van vezetve, de parti bevezetések is megtalálhatóak.

A közbeszerzési eljárás keretében megkötésre kerülő szerződés az alábbi feladatokat foglalja magában:

A megépítendő főgyűjtő a dunai rakpart mentén futó, gravitációs, nagyátmérőjű, déli irányban bővülő keresztmetszetű csővezeték, amely a budai oldalon most közvetlenül a Dunába vezetett szennyvizeket hivatott összegyűjteni és a Kelenföldi szivattyútelepre szállítani. A Központi Szennyvíztisztító Telep üzembehelyezése után megszűnik a főváros érintett szakaszán a szennyvizek közvetlen, tisztítás nélküli dunai bevezetése.

A kiválasztásra kerülő Vállalkozó feladata lesz a 6,9 km hosszú, DN 1 200 – 2 400 mm átmérőjű főgyűjtő vezeték, illetve a Margit–híd környezetében lévő dunai rakpart és partfal szükséges módosításának tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése.

A közbeszerzési eljárás 2006. július 29-én kezdődött el az Ajánlati Felhívás megjelentetésével.

Beadási határidő: 2006. október 12.

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2006. december 12.