Közzététel

Felügyelőbizottsági elnök és tagok

Felügyelőbizottsági elnök / tagok megbízás
  tiszteletdíj (bruttó Ft/hó) kezdete vége
       
Devosa Gábor elnök kötelező legkisebb munkabér
havi összegének másfélszerese
2019.12.01. 2024.11.30.
Dr. Belyó Pál FB tag kötelező legkisebb munkabér
havi összege
2019.12.01. 2024.11.30.
Herter Róbert FB tag kötelező legkisebb munkabér
havi összege
2019.12.01. 2024.11.30.
Medgyaszai Csaba FB tag kötelező legkisebb munkabér
havi összege
2019.12.01. 2024.11.30.
Puskás Péter FB tag kötelező legkisebb munkabér
havi összege
2019.12.01. 2024.11.30.
Wéber Viktor FB tag kötelező legkisebb munkabér
havi összege
2019.12.01. 2024.11.30.
       
Süle László FB elnök 200 000 Ft 2015.01.01. 2019.11.30.
Fröchlich Péter FB tag 150 000 Ft 2015.01.01. 2019.11.30.
Szmola Beáta FB tag 150 000 Ft 2017.06.01. 2019.11.30.
Matokanovic Lídia FB tag 150 000 Ft 2015.01.01. 2019.11.30.
Puskás Péter FB tag - 2015.01.01. 2019.11.30.
dr. Simonka Csaba FB tag 150 000 Ft 2015.01.01. 2019.11.30.
Kitzinger Adrienn FB tag 150 000 Ft 2015.01.01 2017.05.31
       
Süle László FB elnök 80 000 Ft 2013.03.01. 2014.12.31.
Balogh Zoltán Béla  50 000 Ft 2013.03.01. 2014.12.31.
dr. Gór Csaba Gyula FB tag - 2012.03.01. 2014.12.31.
Kitzinger Adrienn FB tag 50 000 Ft 2013.03.01. 2014.12.31.
dr. Simonka Csaba FB tag 50 000 Ft 2012.06.01. 2014.12.31.
       
dr. Zsolnai József FB elnök - 2012.07.19. 2013.02.27.
Mikle Sándor FB tag 50 000 Ft 2010.10.27. 2013.02.27.
dr. Paksi Piroska FB elnök 80 000 Ft 2010.10.27. 2012.07.07.
       
       
Horváth Gyula FB elnök 112 000 Ft 2003.06.01. 2010.10.27.
Borbély Lénárd László  84 000 Ft 2009.10.15. 2009.11.30.
Janovszki Zsolt FB tag 84 000 Ft 2007.06.01. 2010.10.27.
Mitus Zsuzsanna   84 000 Ft 2010.02.15. 2010.10.27.
Molnár Sándor FB tag 50 000 Ft 2010.10.27. 2012.05.31.
Németh Szilárd FB tag 84 000 Ft 2007.06.01. 2009.10.12.
tiszteletdíjon kívüli egyéb járandóságok:  nincs    
a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs    

 

Ügyvezető igazgató

Ügyvezető igazgató
név: Wertán Zsolt Zoltán  
munkakör: ügyvezető  
megbízás kezdete: 2010.10.28.  
megbízás vége:    
személyi alapbér (bruttó Ft/hó): 1 500 000 Ft  
prémium: éves bruttó alapbér legfeljebb 40%-a  
jutalom: nincs  
cégautó típus: Citroen C4  
vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása nincs  
az Mt., kollektív szerzodés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama: határozatlan idejű munkaszerzodés. A munkavállaló végkielégítésére, valamint mindazon esetekben, amelyekben a Mt. rendelkezései az egyazon munkáltatónál munkaviszonyban eltöltött időt rendelik alapul venni, a Mt.-ben foglaltak az irányadók. Felmondási idő 3 (három) hónap.  
az Mt. 3. § (6) bekezdése alapján kikötött időtartam és a kötelezettség vállalásának ellenértéke: -  
 
név: Groniewsky Tamás György  
munkakör: ügyvezető  
megbízás kezdete: 2007.06.01.  
megbízás vége: 2010.10.28.  
személyi alapbér (bruttó Ft/hó): 1 070 000 Ft  
prémium: éves bruttó alapbér 45%-a  
jutalom: max. 3 havi alapbér  
kockázati- és balesetbiztosítás 30 988 Ft  
cégautó típus: Citroen C5  
cégautó gyártási éve: 2007  
az Mt., kollektív szerzodés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama: határozott idejű munkaszerződés, az Mt.-től eltérő megszűntetés esetén (ebből következően felmondási idő  nincs) a határozott időből még hátralévő időszak, de legfeljebb egy évi átlagkereset.  
az Mt. 3. § (6) bekezdése alapján kikötött időtartam és a kötelezettség vállalásának ellenértéke: nincs ilyen kikötés  

 

Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Enviroduna Kft.
Székhelye, postai címe: 1053 Budapest, Curia u. 3.
Telefon: +36-1-328-0298
Fax: +36-1-328-0297
E-mail: titkarsag@enviroduna.hu
Honlap: www.enviroduna.hu
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése: SZMSZ
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve,
beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

http://www.enviroduna.hu/közzététel
Az elérhetőségi adatok megegyeznek a társaság elérhetőségeivel.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének adatai:
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Székhelye:1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Postai címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Levelezési címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Telefonszám: +36-1-327-1000

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó,
a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint
a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat hatályos és teljes szövege

A társaság a volt Óbudai Gázgyár területének vagyonkezelésével kapcsolatos közszolgáltatási
tevékenységét Budapest Főváros Önkormányzatával 2013. december 12-én létrejött
közszolgáltatási vagyongazdálkodási szerződés alapján látja el. A szerződés elérhetősége:
http://infoszab.budapest.hu:8080/akl/tva/Tir.aspx?scope=kozgyules&sessionid=6484&agendaitemid=85628

SZMSZ

Közzétételi szabályzat

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések
nyilvános megállapításai

2016. évi általános ellenőrzés
2016. évi feladatkiszervezés
2016 önköltségszámítás
2016 közbeszerzés

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

Közzétételi szabályzat

 

Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó számviteli törvény szerint beszámolója:

http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira
vonatkozó összesített adatok:

A társaság létszáma: 30 fő
Az Mt. 208. § szerinti vezetők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint
költségtérítése: https://www.enviroduna.hu/vkozzetetel

Az összesített személyi jellegű ráfordításokat a http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap
címen letölthető eredménykimutatás tartalmazza.
Béradatok

 

 

 

Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések megnevezése (típusa), tárgya,
a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében
annak időtartama, valamint az említett adatok változásai:

Szerződés lista

Közbeszerzési információk:

A társaság közbeszerzési eljárásainak adatai, éves közbeszerzési tervei elérhetőek a
Közbeszerzési Hatóság által vezetett közbeszerzési adatbázisból
(http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:1491233751282315). Az adatbázisban a társaság
megnevezése: Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.